CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Danh mục TTHC mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT TPHN
Ngày đăng 28/08/2018 | 11:00  | Lượt xem: 174

Ngày 20/8/2018, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4209/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC mới, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT TPHN.

            Theo đó, 12 Thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc lĩnh vực đường bộ, đường thủy; bãi bỏ 08 Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải. Các thủ tục hết hiệu lực thuộc Quyết định 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội là các thủ tục từ số 01 đến số 04, từ số 18 đến số 20 và số 62 phần I, lĩnh vực đường bộ.

            Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký 20/8/2018.

            Chi tiết Quyết định 4209/QĐ-UBND tải về tại đây./.