CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2022THÔNG BÁO !
Ngày đăng 10/05/2022 | 17:06  | Lượt xem: 72

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc, hướng dẫn, phổ biến nội quy và tổ chức thi viết (vòng 1) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ QUẬN ĐỐNG ĐA NĂM 2022

THÔNG BÁO

Thời gian, địa điểm tổ chức khai mạc,hướng dẫn, phổ biến nội quy và tổ chức thi viết (vòng 1) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

(xem chi tiết tại đây)