CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Không khí ngày làm việc đầu năm tại Bộ phận Một cửa quận Đống Đa
Ngày đăng 17/02/2021 | 13:20  | Lượt xem: 91

Không có hoạt động tập trung ở Hội trường lớn chúc Tết toàn thể cán bộ công nhân viên như mọi khi. Người dân đến làm việc được thực hiện các biện pháp kiểm dịch sát sao.