CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Tập huấn sử dụng Phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo
Ngày đăng 06/10/2020 | 12:45  | Lượt xem: 172

Ngày 06/10/2020, UBND Quận Đống Đa phối hợp với Thanh tra Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho 80 cán bộ, công chức các phòng, ban, đơn vị, UBND 21 phường làm công tác quản lý tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc Quận Đống Đa.

Đồng chí Đặng Việt Quân- Chủ tịch UBND Quận khai mạc buổi tập huấn

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, đồng chí Đặng Việt Quân- Chủ tịch UBND Quận sơ lược một số nội dung liên quan đến công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại trên địa bàn quận thời gian qua, những kết quả tích cực đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, những vấn đề thực tiễn phát sinh trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn quận. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, công chức tham gia tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu những nội dung mới, tập trung thảo luận những vấn đề vướng mắc để ứng dụng hiệu quả phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Phần mềm Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được đưa vào sử dụng sẽ tạo bước thay đổi mạnh mẽ trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo, tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu chung toàn quận, đáp ứng nhanh các yêu cầu về chuyên môn cũng như phục vụ tốt cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của quận; đồng thời công khai, minh bạch công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo cho công dân, tổ chức và các đơn vị.