CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Quận Đống Đa quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn, đảm bảo tổ chức thành công, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Ngày đăng 01/07/2021 | 16:52  | Lượt xem: 312

Ngày 01/7, ngày đầu tiên thực hiện Chính quyền đô thị theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị giao ban tập thể UBND Quận và Chủ tịch UBND 21 phường tháng 7/2021.

Đồng chí Lê Tuấn Định- Chủ tịch UBND Quận phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Tuấn Định- Chủ tịch UBND Quận nhấn mạnh, toàn bộ hệ thống chính trị cần tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid-19 trong mọi tình huống, đồng thời tập trung tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm. Đồng chí yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND 21 phường cần tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần hiệp đồng trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ :

Quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập địa bàn, đảm bảo tổ chức thành công, an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố và của Quận, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác phòng dịch tại các cơ sở kinh doanh đã được phép mở cửa trở lại; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tốt thông điệp 5K-tiêm vacxin, chuẩn bị các kịch bản, hậu cần, vật tư, phương tiện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra; Phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2021 vào các ngày 06,07,08/7/2021 tới đây trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp UBND các phường xây dựng phương án tổng thể, chi tiết để thực hiện hiệu quả, đảm bảo an toàn, thành công cho kỳ thi.

Quang cảnh Hội nghị

Tăng tốc phát triển kinh tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Quản lý, điều hành ngân sách hiệu quả theo dự toán UBND Quận giao năm 2021. Tiết kiệm chi ngân sách, cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết, thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên đối với một số khoản chi trong 06 tháng cuối năm; tập trung ngân sách cho những lĩnh vực quan trọng, thiết yếu; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nhất là đầu tư công. Tập trung đẩy nhanh thi công, khởi công các dự án, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu năm 2021 giải ngân đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn. Các chủ đầu tư được giao phải đảm bảo chỉ đạo, giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo quy định của Luật Đầu tư công, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Quận về việc thực hiện Kế hoạch vốn. Giao Chi cục thuế chủ trì, tham mưu UBND Quận triển khai các giải pháp thực hiện “Đề án nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm khai thác tăng thu, nuôi dưỡng nguồn thu - cơ cấu nguồn thu ngân sách của Thành phố theo hướng bền vững” trên địa bàn Quận. UBND các phường tiếp tục chỉ đạo các Tổ công tác đôn đốc thu nộp ngân sách tăng cường thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu trong lĩnh vực cho thuê nhà; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 theo kế hoạch…