CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

THÔNG BÁO
Ngày đăng 27/04/2022 | 10:50  | Lượt xem: 89

Nội dung, tài liệu ôn tập thi viết (vòng 1) kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022 thông báo:

Nội dung ôn tập bài thi viết 180 phút (vòng 1) xem chi tiết tại đây.