CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022
Ngày đăng 18/03/2022 | 15:23  | Lượt xem: 257

Ngày 18/3/2022, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 91/TB-UBND về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022.

UBND Quận Đống Đa thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 với 02 chức danh: Hiệu trưởng trường Mầm non Phương Liên và Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Thành Công. Đối tượng dự thi gồm đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển và đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển, cụ thể :

1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển

a. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển bắt buộc

Công chức, viên chức được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt là nguồn quy hoạch của đích danh chức danh thi tuyển thì phải đăng ký tham gia đăng ký thi tuyển (cá nhân được quy hoạch chức danh Hiệu trưởng Trường Mầm non Phương Liên, Trường Tiểu học Nam Thành Công, thì bắt buộc phải đăng ký thi tuyển).

Trường hợp không phê duyệt cụ thể đích danh chức danh thi tuyển, thì viên

chức nằm trong quy hoạch đang công tác tại đơn vị sử dụng chức danh thi tuyển phải đăng ký dự tuyển.

Nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hằng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền xem xét, đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

Đối tượng quy định nêu trên được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:

(1) Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.

(2) Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.

(3) Viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.

Trường hợp đối tượng bắt buộc đăng ký nêu trên vì yêu cầu công tác, lý do đặc biệt mà không thể tham dự thi, cá nhân có đơn đề nghị không tham gia dự tuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ (trường hợp này không phải đưa ra khỏi quy hoạch nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận).

b. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển tự nguyện

- Công chức đang công tác tại các phòng ban, Viên chức đang công tác tại các trường Mầm non, Tiểu học công lập thuộc UBND quận Đống Đa (trừ trường hợp là đối tượng bắt buộc), nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh thi tuyển thì được quyền đăng ký dự tuyển nếu có nhu cầu.

- Công chức, viên chức không công tác tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quận Đống Đa, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo yêu cầu chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển, thì được quyền đăng ký dự tuyển nếu được cấp có thẩm quyền quản lý nơi công tác đồng ý cho phép tham gia dự tuyển.

c. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại Điểm a và Điểm b nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải giữ chức vụ thấp hơn chức danh dự tuyển. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

2. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

Trường hợp qua theo dõi phát hiện nhân tố mới hoặc do không đảm bảo nguyên tắc có số dư (khi thu nhận hồ sơ hoặc khi thẩm định hồ sơ), Ban Thường vụ

Quận ủy quyết định đề cử nhân sự cụ thể phù hợp, quyết định theo phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ.

Nhân sự được đề cử phải được cấp có thẩm quyền quản lý nơi đang công tác đồng ý cho phép tham gia dự tuyển nếu không thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Quận ủy.

Nhân sự được đề cử tham gia dự tuyển chỉ được dự tuyển đối với chức danh cao hơn liền kề một bậc và phải đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh thi tuyển, không nhất thiết phải nằm trong quy hoạch chức danh tương đương với chức danh dự tuyển.

Hồ sơ được tiếp nhận tại Phòng Nội vụ (tầng 3, phòng 302) trụ sở Quận ủy – HĐND - UBND quận Đống Đa (Ngõ 61 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), trong giờ hành chính từ ngày 21/3/2022 đến 17 giờ 00 ngày 13/4/2022 (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ).

- Thời gian tổ chức thi viết: ngày 14/5/2022.

- Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: ngày 04/6/2022.

Chi tiết Thông báo số 91/TB-UBND tải về tại đây.

Mẫu đơn đăng ký dự thi tải về tại đây./.