CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc quận Đống Đa
Ngày đăng 16/06/2021 | 17:22  | Lượt xem: 237

Ngày 15/6/2021, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng quận Đống Đa đã ban hành Hướng dẫn số 1093/HD-HĐTĐKT về tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc quận Đống Đa.

Chi tiết Hướng dẫn số 1093/HD-HĐTĐKT tải về tại đây./.