CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức , cá nhân về thủ tục hành chính năm 2020
Ngày đăng 22/09/2020 | 07:50  | Lượt xem: 258

Ngày 21/9/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 390/TB-UBND thông báo v/v tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức , cá nhân về thủ tục hành chính năm 2020.

Chi tiết Thông báo số 390/TB-UBND tải về tại đây./.