CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính "" trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021- 2025
Ngày đăng 29/04/2021 | 17:50  | Lượt xem: 130

Ngày 28/4/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về Tổ chức phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính "" trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021- 2025

Chi tiết Kế hoạch 162/KH-UBND tải về tại đây./.