CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

Tổ chức phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021 -2025
Ngày đăng 12/05/2021 | 08:41  | Lượt xem: 159

Ngày 11/5/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về Tổ chức phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô trên địa bàn quận Đống Đa giai đoạn 2021 -2025.

Chi tiết Kế hoạch số 176/KH-UBND tải về tại đây./.