Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Đống Đa quán triệt thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố
Ngày đăng 24/10/2023 | 16:18  | Lượt xem: 113

Ngày 24/10/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 13/10/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Chi tiết Công văn số 2375/UBND-VP tải về tại đây./.