Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Đống Đa tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày đăng 12/04/2023 | 09:52  | Lượt xem: 67

Ngày 11/04/2023, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 736/UBND-TP về tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chi tiết Công văn số 736/UBND-TP tải về tại đây./.