Cải cách hành chính Cải cách hành chính

100% bộ phận “Một cửa” quận Đống Đa triển khai thủ tục hành chính không chờ
Ngày đăng 02/11/2023 | 19:19  | Lượt xem: 36

Ngày 2/11, UBND quận Đống Đa tổ chức hội nghị “Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2023”.

Theo báo cáo công tác cải cách hành chính Nhà nước quận Đống Đa, 9 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính đã được các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đã tạo được sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ.

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Qua đó, góp phần nâng cao trình độ quản lý Nhà nước, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức và được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tập thể UBND quận đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm đặc biệt là gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về kết quả cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua rà soát số thủ tục hành chính cấp quận là 339 thủ tục, cấp phường là 176 thủ tục. Số lượng kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quận từ ngày 1/1 - 31/8/2023 là 7.724 hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%. Số lượng kết quả giải quyết thủ tuch hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các phường thuộc quận là 61.649 hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%. Hiện nay, 100% bộ phận “Một cửa” các phường của UBND quận triển khai thực hiện thủ tục hành chính không chờ.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn làm rõ và tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn làm rõ và tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo, triển khai ngay từ đầu năm 2023, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực thi công vụ và phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức; việc tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng quy định; không có phản ánh kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...

Tại hội nghị, đại diện doanh nghiệp, người dân các phường trên địa bàn quận Đống Đa đã đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tập trung vào các nhóm vấn đề: Tư pháp - hộ tịch; đăng ký kinh doanh; quy hoạch kiến trúc, giấy phép xây dựng; ứng dụng các phần mềm trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Đại diện phòng ban, chức năng của quận đã trả lời cặn kẽ các câu hỏi của người dân, doanh nghiệp.

Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn đánh giá cao và tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, đa số các ý kiến đều đánh giá cao đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn quận đã trách nhiệm trong thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính, tuy nhiên trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính còn một số vướng mắc.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa yêu cầu thời gian tới các phòng, ban chức năng của quận cũng như các phường tăng cường công tác trao đổi, đối thoại, lắng nghe các ý kiến từ thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và người dân trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính để giải quyết kịp thời, đáp ứng các quyền lợi, nhu cầu chính đáng của người dân và các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức từ cấp quận đến cấp phường tăng cường nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của tổ chức, công dân là mục tiêu phục vụ.

(Theo https://kinhtedothi.vn/)