Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế
Ngày đăng 13/04/2023 | 11:13  | Lượt xem: 21

Ngày 12/4/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 2149/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 191 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội, bao gồm: 180 thủ tục hành chính cấp thành phố; 09 thủ tục hành chính cấp huyện và 02 thủ tục hành chính cấp xã.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.