Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 31/08/2023 | 16:08  | Lượt xem: 66

Ngày 30/8/2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố.

Chi tiết Quyết định số 4330/QĐ-UBND tải về tại đây./.