Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Hà Nội phê duyệt quy trình liên thông giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc Hà Nội
Ngày đăng 31/08/2023 | 16:04  | Lượt xem: 29

Ngày 30/8/2023, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt quy trình liên thông giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc Hà Nội.

Chi tiết Quyết định số 4334/QĐ-UBND tải về tại đây./.