Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Hơn 99% cử tri 10 phường quận Đống Đa đồng ý sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới
Ngày đăng 03/04/2024 | 17:42  | Lượt xem: 52

Theo thông tin từ quận Đống Đa, kết quả lấy phiếu ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường, giai đoạn 2023-2025, quận Đống Đa có 80.391/80.395 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,99% trên tổng số cử tri trên địa bàn 10 phường thuộc diện phải sắp xếp.

Theo đó, các phường tổ chức lấy phiếu từ ngày 30-3 đến 2-4-2024. Đảng ủy, UBND các phường tập trung chỉ đạo 143 tổ lấy phiếu hoàn thành lấy phiếu trong 2 ngày cao điểm 30 và 31-3-2024.

Đến 17h30 ngày 31-3-2024, 143/143 tổ công tác đã hoàn thành việc lấy phiếu ý kiến cử tri. 80.391/80.395 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,99% trên tổng số cử tri trên địa bàn 10 phường thuộc diện phải sắp xếp lấy ý kiến cử tri.

Cụ thể, số cử tri niêm yết danh sách của phường Trung Phụng là 10.455; số hộ cử tri tham gia lấy phiếu ý kiến: 10.452 (3 cử tri vắng mặt), đạt tỷ lệ 99,97; tỷ lệ cử tri đồng ý việc sắp xếp 99%; tỷ lệ cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới 99,09%.

da3.jpg

Cử tri xem danh sách niêm yết tại phường Trung Tự.

Tại phường Trung Tự, số cử tri niêm yết danh sách: 6.414; số hộ cử tri tham gia lấy phiếu ý kiến: 6.414, đạt 100%; tỷ lệ cử tri đồng ý việc sắp xếp: 99,05%; tỷ lệ cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới 99,06%.

Phường Ngã Tư Sở, số cử tri niêm yết danh sách: 4.746; số hộ cử tri tham gia lấy phiếu ý kiến: 4.746, đạt 100%; tỷ lệ cử tri đồng ý việc sắp xếp: 99,5%; tỷ lệ cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới 99,5%.

Phường Phương Liên, số cử tri niêm yết danh sách: 11.349; số hộ cử tri tham gia lấy phiếu ý kiến: 11.349, đạt 99,99%; tỷ lệ cử tri đồng ý việc sắp xếp: 99,2%; tỷ lệ cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới 99,08%.

Phường Khâm Thiên, số cử tri niêm yết danh sách: 6.209; số hộ cử tri tham gia lấy phiếu ý kiến: 6.209, đạt 100%; tỷ lệ cử tri đồng ý việc sắp xếp: 99,5%; tỷ lệ cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới 99,52%.

Phường Kim Liên, số cử tri niêm yết danh sách: 8.185; số hộ cử tri tham gia lấy phiếu ý kiến: 8.185, đạt 100%; tỷ lệ cử tri đồng ý việc sắp xếp: 99,4%; tỷ lệ cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới 99,6%.

da.jpg

Các tổ công tác đến từng hộ gia đình lấy phiếu cử tri.

Phường Thịnh Quang, số cử tri niêm yết danh sách: 11.794; số hộ cử tri tham gia lấy phiếu ý kiến: 11.794, đạt 100%; tỷ lệ cử tri đồng ý việc sắp xếp: 99,97%; tỷ lệ cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới 99,97%.

Phường Văn Miếu, số cử tri niêm yết danh sách: 6.266; số hộ cử tri tham gia lấy phiếu ý kiến: 6.266, đạt 100%; tỷ lệ cử tri đồng ý việc sắp xếp: 99,47%; tỷ lệ cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới 99,47%.

Phường Quốc Tử Giám, số cử tri niêm yết danh sách: 5.725; số hộ cử tri tham gia lấy phiếu ý kiến: 5.725, đạt 100%; tỷ lệ cử tri đồng ý việc sắp xếp: 99,61%; tỷ lệ cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới 99,57%.

Đặc biệt, phường Khương Thượng, số cử tri niêm yết danh sách: 5.725; số hộ cử tri tham gia lấy phiếu ý kiến: 5.725, đạt 100%. 100% cử tri đồng ý việc sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới.

Như vậy, hơn 99% cử tri đã đồng ý sáp nhập phường Trung Phụng và phường Khâm Thiên, lấy tên phường Khâm Thiên để đặt đơn vị hành chính mới.

3(3).jpg

Các tổ công tác tổng hợp phiếu cử tri.

Hơn 99% cử tri đã đồng ý nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Ngã Tư Sở vào phường Khương Thượng. Sau khi thực hiện sáp nhập, tên đơn vị hành chính mới: Phường Khương Thượng.

Hơn 99,5% cử tri đã đồng ý nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Ngã Tư Sở vào phường Thịnh Quang. Tên gọi đơn vị hành chính sau khi sắp xếp: Phường Thịnh Quang.

Hơn 99% cử tri đã đồng ý sáp nhập phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu, lấy tên Văn Miếu - Quốc Tử Giám để đặt đơn vị hành chính mới.

Hơn 99% cử tri đã đồng ý nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Trung Tự vào phường Phương Liên. Sau khi thực hiện sáp nhập, tên đơn vị hành chính mới: Phương Liên - Trung Tự.

Hơn 99% cử tri đã đồng ý nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Trung Tự vào phường Kim Liên. Tên gọi đơn vị hành chính sau khi sắp xếp: Phường Kim Liên.

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND quận sẽ báo cáo Quận ủy, Thường trực HĐND quận quyết định triệu tập kỳ họp HĐND (chuyên đề) để tiến hành thảo luận, biểu quyết về việc tán thành nội dung Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của quận Đống Đa, nhằm hoàn thiện Nghị quyết và trích biên bản kỳ họp HĐND quận kèm theo tờ trình của UBND quận gửi đến UBND thành phố Hà Nội. Thời gian họp HĐND quận xong trước ngày 10-4-2024.

Số lượng đơn vị hành chính cấp phường của quận Đống Đa trước khi sắp xếp: 21 phường. Số lượng đơn vị hành chính cấp phường sau khi thực hiện sắp xếp: 17 phường. Số lượng đơn vị hành chính cấp phường giảm do sắp xếp: 4 phường.

(Theo https://hanoimoi.vn/)