Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Hướng dẫn đóng BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Ngày đăng 23/12/2022 | 09:55  | Lượt xem: 16

Với 2 dịch vụ thanh toán trực tuyến này, người dân có thể thanh toán đóng tiếp BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình cho mình hoặc cho người thân nhanh chóng, thuận tiện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN ĐÓNG TIẾP BHXH TỰ NGUYỆN

- Bước 1: Đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html (nếu chưa có tài khoản, có thể tiến hành đăng ký tài khoản một cách dễ dàng theo các bước hướng dẫn trên Cổng DVC Quốc gia).

Nhập mô tả ảnh tại đây

- Bước 2: Trên Menu ở trang chủ, chọn “Thanh toán trực tuyến rồi chọn “Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình”.

Nhập mô tả ảnh tại đây

- Bước 3: Chọn dịch vụ "Đóng tiếp BHXH tự nguyện".

Nhập mô tả ảnh tại đây

- Bước 4: Nhập mã số BHXH chọn "Tra cứu". Nếu nhập đúng mã số BHXH, thông tin về người tham gia, phương thức đóng, thời gian đóng và thông tin về cơ quan BHXH sẽ được hiển thị để bạn kiểm tra.

Nhập mô tả ảnh tại đây

- Bước 5: Tại màn hình Payment Platform, chọn Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH và chọn "Thanh toán".

- Bước 6: Đăng nhập tài khoản Ngân hàng để thực hiện thanh toán.

- Bước 7: Hệ thống sẽ hiển thị lại thông tin thanh toán một lần nữa để xác nhận. Nếu các thông tin đã chính xác, chọn "Xác nhận".

- Bước 8: Xác nhận việc thanh toán bằng cách nhập mã OTP do Ngân hàng gửi đến điện thoại.

- Bước 9: Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo " Thanh toán thành công ".

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN "GIA HẠN THẺ BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH"

- Bước 1 : Đăng nhập vào Cổng DVC Quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html (nếu chưa có tài khoản, có thể tiến hành đăng ký tài khoản một cách dễ dàng theo các bước hướng dẫn trên Cổng DVC Quốc gia).

Nhập mô tả ảnh tại đây

- Bước 2 : Trên Menu ở trang chủ, chọn “ Thanh toán trực tuyến rồi chọn “ Đóng BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình ”.

Nhập mô tả ảnh tại đây

- Bước 3: Ở màn hình dưới, chọn dịch vụ "Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình".

Nhập mô tả ảnh tại đây

- Bước 4: Nhập mã thẻ BHYT, chọn số tháng muốn gia hạn và thực hiện tra cứu. Sau khi bạn nhập đúng thông tin, màn hình sẽ hiển thị thông tin tra cứu theo mã thẻ BHYT đã nhập.

Nhập mô tả ảnh tại đây

 

- Bước 5: Tại màn hình Payment Platform, chọn Ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH và chọn "Thanh toán".

- Bước 6: Đăng nhập tài khoản Ngân hàng để thực hiện thanh toán.

- Bước 7: Hệ thống sẽ hiển thị lại thông tin thanh toán một lần nữa để xác nhận. Nếu các thông tin đã chính xác, chọn "Xác nhận".

- Bước 8: Xác nhận việc thanh toán bằng cách nhập mã OTP do Ngân hàng gửi đến điện thoại.

- Bước 9: Khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo " Thanh toán thành công ".

Nhập mô tả ảnh tại đây

Như vậy, thẻ BHYT của bạn (hoặc người thân) đã được gia hạn thành công. Chủ nhân của thẻ BHYT sẽ nhận được tin nhắn của BHXH Việt Nam thông báo về thời hạn mới của thẻ BHYT.

Tại màn hình trên, bạn có thể "tải biên lai" hoặc xem "lịch sử giao dịch". Thông tin thanh toán sẽ được lưu lại trong phần lịch sử giao dịch để bạn có thể thực hiện vào những lần sau.