Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với Thanh niên trên địa bàn quận Đống Đa năm 2023
Ngày đăng 05/09/2023 | 16:39  | Lượt xem: 213

Ngày 05/9/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với Thanh niên trên địa bàn quận năm 2023.

Chi tiết Kế hoạch số 293/KH-UBND tải về tại đây./.