Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Đống Đa năm 2022
Ngày đăng 17/01/2023 | 11:20  | Lượt xem: 58

Ngày 12/01/2023, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND phê duyệt 52 chỉ tiêu tuyển dụng công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Đống Đa năm 2022.

Chi tiết Quyết định 85/QĐ-UBND tải về tại đây./.