Cải cách hành chính Cải cách hành chính

QUẬN ĐỐNG ĐA THAM DỰ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Ngày đăng 07/12/2022 | 08:23  | Lượt xem: 94

HƠN 600 ĐẠI BIỂU QUẬN ĐỐNG ĐA THAM DỰ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Sáng 5/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Thủ đô Hà Nội đến hơn 11.630 điểm trên cả nước.

Tham dự hội nghị, tại quận Đống Đa có trên 600 đại biểu tại 23 điểm cầu gồm: 01 điểm cầu tại trụ sở Quận ủy - HĐND -UBND Quận, 21 phường và Công an Quận. Dự hội nghị tại điểm cầu Quận ủy có đồng chí Đinh Trường Thọ- TUV, Bí thư Quận uỷ; đồng chí Nguyễn Anh Cường - PBT thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Lê Tuấn Định- PBT, Chủ tịch UBND Quận chủ trì hội nghị, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, lãnh đạo HĐND, UBND Quận; Uỷ viên BCH Đảng bộ Quận khóa XXVIII; Lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm Chính trị Quận, MTTQ và các đoàn thể Quận; Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND Quận, HĐND Quận và Bí thư các TCCSĐ trực thuộc (không gồm các phường) dự Hội nghị.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày 05, 06/12. Đây là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Trong buổi sáng ngày 05/12, đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Theo đó, các đại biểu được quán triệt, nghiên cứu về quá trình xây dựng nghị quyết; quá trình phát triển nhận thức, quan điểm của Đảng về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực trạng quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian qua; mục tiêu, quan điểm, trọng tâm tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; nhiệm vụ và giải pháp; tổ chức thực hiện.

Theo chương trình, chiều ngày 5/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Sáng ngày 6/12, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chiều ngày 6/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu kết luận và chỉ đạo hội nghị.

Ngay sau khi kết thúc chương trình Hội nghị của Trung ương, trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết HN TW 6 khóa XIII (Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy và đại diện lãnh đọa Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố trình bày)

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Từ đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tại địa phương, cơ quan, đơn vị để đưa nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả.

Tại quận Đống Đa, ngay sau hội nghị cán bộ chủ chốt Quận, 79 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Quận sẽ tổ chức học tập, nghiên cứu và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu cho toàn bộ cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn Quận, hoàn thành trước ngày 20/12/2022 theo Kế hoạch số 147-KH/QU ngày 24/11/2022 Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành trước đó./.

Dưới đây là hình ảnh của Hội nghị