Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quận Đống Đa thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính năm 2023 (lần 2)
Ngày đăng 23/10/2023 | 16:01  | Lượt xem: 82

Ngày 23/10/2023, UBND Quận Đống Đa thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính năm 2023 (lần 2).

Chi tiết Thông báo số 550/TB-UBND tải về tại đây./.