Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quận Đống Đa : Thực hiện đồng bộ giải pháp, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính
Ngày đăng 30/11/2023 | 07:47  | Lượt xem: 349

Năm 2023, công tác cải cách hành chính (CCHC) tại quận Đống Đa đã được các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ. Kết quả thực hiện CCHC đã tạo được sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ.

Điều này góp phần nâng cao trình độ quản lý Nhà nước và tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức...

Người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa quận Đống Đa.

Người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa quận Đống Đa.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 100%

Trưởng Phòng Nội vụ quận Đống Đa Lê Ngọc Hân cho biết, ngày từ đầu năm 2023, tập thể UBND quận đã đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm. Đặc biệt là gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, trong năm qua công tác CCHC tại quận đã được các cấp chính quyền từ quận đến cơ sở triển khai một cách nghiêm túc, đồng bộ. Kết quả thực hiện CCHC đã tạo được sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động trong quá trình thực thi công vụ.

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hành chính của công dân, tổ chức và việc tiếp công dân được duy trì thường xuyên, đảm bảo đúng quy định. Không có phản ánh, kiến nghị về thái độ ứng xử không phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo đó, tính đến ngày 15/11/2023, các nhiệm vụ triển khai năm 2023 về công tác CCHC của quận đạt 26/26 nhiệm vụ (đạt tỷ lệ 100%).

Đối với cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, qua rà soát số TTHC cấp quận là 344 thủ tục và cấp phường là 172 thủ tục. Số lượng kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quận từ 1/1 - 31/10/2023 là 11.125 hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%. Số lượng kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND các phường thuộc quận từ 1/1 - 31/10/2023 là 79.249 hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%. Hiện nay, 100% bộ phận “Một cửa” các phường của UBND quận triển khai thực hiện TTHC “không chờ”.

Đến nay, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Các đơn vị tiếp tục kiện toàn, bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo thực hiện việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc tra cứu các danh mục TTHC niêm yết tại bộ phận “Một cửa” quận và UBND các phường, quận đã ban hành công văn về việc triển khai công khai danh mục TTHC có ứng dụng mã QR Code được niêm yết tại bộ phận “Một cửa” quận và UBND các phường. Đây là mô hình mới mang tính đột phá do Phòng Nội vụ phối hợp Văn phòng HĐND&UBND quận thực hiện. Thực hiện đồng thời hồ sơ “xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hồ sơ cấp giấy phép xây dựng trong cùng một bộ hồ sơ công dân nộp, thực hiện liên thông chỉ nộp hồ sơ trực tuyến và nhận giấy phép tại nhà” đối với 300 hộ dân phường Phương Liên sau GPMB.

Quận Đống Đa cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận làm chủ đầu tư Dự án “Mua sắm, bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin tại Bộ phận Một cửa quận và 21 phường” đã được HĐND quận thông qua theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2023. Dự án hiện đã được UBND quận phê duyệt tại Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 26/9/2023. Đến nay, Ban quản lý dự án đang trình phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND quận thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện đầu tư theo quy định.

Quang cảnh tại Bộ phận một cửa quận Đống Đa.

Quang cảnh tại Bộ phận một cửa quận Đống Đa.

Đặc biệt, quận đang xây dựng “Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Việc xây dựng và triển khai đề án sẽ góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin từng bước xây dựng chính quyền điện tử hướng tới mục tiêu hình thành Chính quyền số quận Đống Đa...

Hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại

Theo Trưởng Phòng Nội vụ quận Đống Đa Lê Ngọc Hân, để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn, thời gian tới, quận thường xuyên chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị nhằm hạn chế tối đa việc người dân và doanh nghiệp phải đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Ngoài ra, phấn đấu 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn tại tất cả các cơ quan hành chính thuộc quận; không có hồ sơ quá hạn kể cả việc chậm kích chuyển bước trên hệ thống phần mềm; thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Xử lý nghiêm các trường hợp giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp dân, trực tiếp giải quyết TTHC với công dân.

Năm 2023, quận Đống Đa dự kiến mở lớp bồi dưỡng, tập huấn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận với 17 lớp, tổng số lượt 2.813 người. Tính đến 15/11/2023, quận đã tổ chức được 18 lớp bồi dưỡng, tập huấn với số người tham dự 3.023 người (đạt tỷ lệ 105,9%).

Đồng thời, tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC, trú trọng kiểm tra đột xuất, tái kiểm tra việc khắc phục tồn tại được chỉ ra từ đợt kiểm tra trước đây. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Rà soát, tổng hợp lên phương án sửa chữa trang thiết bị tại bộ phận “Một cửa” các UBND phường.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng giao tiếp, thái độ ứng xử văn minh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ công chức trực tiếp tiếp công dân; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân và tổ chức. Tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường đảm bảo ổn định theo đúng quy định…

(Theo https://kinhtedothi.vn/)