Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính
Ngày đăng 30/06/2022 | 09:16  | Lượt xem: 52

UBND quận Đống Đa tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND quận với các cá nhân, tổ chức và nhân dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Ngày 29/6/2022, UBND quận Đống Đa tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ trực tiếp giữa Lãnh đạo UBND quận với các cá nhân, tổ chức và nhân dân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Cùng dự Hội nghị, có các đồng chí là Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ VN quận; Trưởng các phòng ban chuyên môn,  Lãnh đạo, Cán bộ Một cửa UBND 21 phường và 113 đại biểu đại diện các cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Quận./.