Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quận Đống Đa triển khai thực hiện Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 17/01/2024 | 16:02  | Lượt xem: 60

Ngày 17/01/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản số 129/UBND-NV về triển khai thực hiện Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND Thành phố Hà Nội.

Chi tiết Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND tải về tại đây./.