Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023- 2025
Ngày đăng 26/03/2024 | 07:49  | Lượt xem: 85

Ngày 25/3/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình kỳ họp HĐND các cấp về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, nội dung và phạm vi tổ chức lấy ý kiến cử tri trên các phường thực hiện sắp xếp gồm: sáp nhập toàn bộ phường Khâm Thiên và phường Trung Phụng, sáp nhập toàn bộ phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu, điều chỉnh một phần phường Trung Tự vào phường Kim Liên, điều chỉnh một phần phường Trung Tự vào phường Phương Liên, điều chỉnh một phần phường Ngã Tư Sở vào phường Khương Thượng, điều chỉnh một phần phường Ngã Tư Sở vào phường Thịnh Quang.

Cử tri phường Văn Miếu xem danh sách niêm yết lấy ý kiến việc sắp xếp đơn vị hành chính phường tại trụ sở UBND phường

Việc lập danh sách cử tri đảm bảo theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 66/2023/NĐ-CP ngày 24/8/2023, cụ thể : lấy ý kiến đối với cử tri ở đơn vị hành chính cấp xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính. UBND các phường có sắp xếp đơn vị hành chính thực hiện lập danh sách cử tri lấy ý kiến.

Ghi tên vào danh sách cử tri đối với người đủ 18 tuổi tính đến ngày lấy ý kiến cử tri và có đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại địa bàn các phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Khâm Thiên, Trung Phụng, Kim Liên, Phương Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thịnh Quang, Ngã Tư Sở được ghi tên vào danh sách cử tri (cử tri sinh năm 2005 trở về trước, chỉ cần ghi năm sinh; cử tri sinh năm 2006 thì ghi cả ngày tháng năm sinh tính từ ngày 6/4/2006 trở về trước). Người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự thì không được ghi tên vào danh sách cử tri.

Niêm yết công khai danh sách cử tri lấy ý kiến việc sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023- 2025 phường Thịnh Quang

Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Hình thức thực hiện là phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình. Nội dung phiếu lấy ý kiến cử tri là nội dung phương án đã được Bộ Nội vụ và Thành ủy phê duyệt. Phiếu lấy ý kiến cử tri gồm có các mục cử tri đồng ý, không đồng ý và ý kiến khác.

Chậm nhất đến ngày 26/3/2024, UBND các phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Khâm Thiên, Trung Phụng, Kim Liên, Phương Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thịnh Quang, Ngã Tư Sở sẽ ban hành Quyết định thành lập Tổ lấy ý kiến cử tri theo địa bàn tổ dân phố. Thành viên mỗi tổ từ 03 đến 05 người gồm Tổ trưởng (là Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận hoặc Tổ trưởng tổ dân phố), các Tổ viên (là đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và người dân có uy tín ở tổ dân phố) và thư ký (là cán bộ, công chức hoặc giáo viên... đang sinh hoạt, công tác trên địa bàn).

Niêm yết công khai danh sách cử tri lấy ý kiến việc sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023- 2025 phường Ngã Tư Sở

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri về nội dung Đề án có liên quan của các phường, nếu có trên năm mươi phần trăm (50%) số cử tri tán thành thì UBND quận báo cáo Quận ủy, Thường trực HĐND quận quyết định triệu tập kỳ họp HĐND (chuyên đề) tiến hành thảo luận, biểu quyết về việc tán thành nội dung Đề án. Trước ngày 10/4/2024 sẽ hoàn thiện Nghị quyết, trích biên bản kỳ họp HĐND quận kèm theo Tờ trình của UBND quận gửi đến UBND thành phố Hà Nội (qua Sở Nội vụ). Việc trình HĐND thành phố họp thông qua Đề án dự kiến xong trước ngày 15/5/2024…

Chi tiết Kế hoạch số 165/KH-UBND tải về tại đây./.

Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Đống Đa tải về tại đây./.