Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Quy trình đăng ký kết hôn trên cổng Dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 27/02/2023 | 14:29  | Lượt xem: 55

Sở Tư pháp Hà Nội đã xây dựng video tuyên truyền, phổ biến quy trình đăng ký kết hôn trên cổng Dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố