Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Thịnh Quang : Triển khai nội dung lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023- 2025
Ngày đăng 29/03/2024 | 07:58  | Lượt xem: 74

Sáng 28/3/2024, tại hội trường A trụ sở phường, UBND phường Thịnh Quang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn phường về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Đống Đa.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND của UBND quận Đống Đa về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và trình HĐND các cấp về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn quận Đống Đa.

Sáng 28/3/2024, tại hội trường A trụ sở phường, UBND phường Thịnh Quang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn phường về việc sắp xếp ĐVHC cấp phường giai đoạn 2023 - 2025 của quận Đống Đa. Hội nghị có sự tham dự của hơn 60 đại biểu là các bác cán bộ tổ dân phố, địa bàn dân cư, thường trực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo Đảng ủy.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang Vũ Mai Khanh phổ biến, củng cố, triển khai các nội dung, trình tự và các dấu mốc quan trọng trong việc thực hiện "lấy ý kiến cử tri" theo đề án đã được UBND Quận ban hành, áp dụng cụ thể tại phường Thịnh Quang.

TRÍCH LƯỢC NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN:

1. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2022, quận Đống Đa có tổng số 21 phường: diện tích tự nhiên là 9,94 km2; quy mô dân số (gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi) 315.441 người. Giai đoạn 2023 – 2025, sau khi thực hiện sắp xếp ĐVHC quận Đống Đa còn 17 phường. Có 10 phường phải tiến hành việc sắp xếp theo hướng: Nhập, chia tách 10 phường thành 06 phường, giảm 04 phường, cụ thể phường Thịnh Quang có những thay đổi sau:

2. Lấy tim đường Tây Sơn làm điểm phân chia. Nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngã Tư Sở (có diện tích tự nhiên là 0,14 km2, đạt 2,55% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 4.645 người, đạt 30,97% so với tiêu chuẩn) vào phường Thịnh Quang (có diện tích tự nhiên là 0,45 km2, đạt 8,18% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 15.948 người, đạt 106,32% so với tiêu chuẩn).

Tên phường mới sau sắp sếp là: phường Thịnh Quang.

3. Thời gian lấy phiếu ý kiến: Từ ngày 30/3/2024 đến 02/4/2024 (các Tổ lấy phiếu hoàn thành lấy phiếu trong 02 ngày cao điểm là 30,31/3/2024)

- Thời gian các Tổ lấy phiếu hoàn thành biên bản gửi về UBND phường: Trong ngày 02/4/2024

4. Quyền và nghĩa vụ của cử tri trong việc lấy ý kiến

- Mọi cử tri có quyền và nghĩa vụ tham gia lấy ý kiến.

- Sau khi nhận phiếu, cử tri nghiên cứu xem xét cho ý kiến vào ô “đồng ý” hoặc “không đồng ý” vào mỗi mục trên phiếu; hoặc có ý kiến khác vào phần “ý kiến khác…”, sau đó ký tên (hoặc điểm chỉ nếu cử tri không biết chữ) trên phiếu.

- Trường hợp cử tri không biết chữ hoặc không biết tiếng Việt, cử tri là người khuyết tật không tự đánh dấu và ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cử tri thì được nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ

- Sau sáp nhập, việc chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do thay đổi địa giới và tên gọi của ĐVHC được miễn phí theo hướng dẫn tại Văn bản số 8006/BTC-NSNN ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính và quy định tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND Thành phố Hà Nội. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày một tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Việc sắp xếp ĐVHC cấp xã không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân. Sự đồng thuận của mỗi cử tri trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập ĐVHC của Đảng và Nhà nước là góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước với mục tiêu phát triển bền vững.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, phối hợp của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tập thể cán bộ và nhân dân phường Thịnh Quang sẽ quyết tâm tổ chức thực hiện đúng tiến độ thời gian, đảm bảo đúng quy định pháp luật, khoa học, chặt chẽ./.

PHAM TIEN DO