Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính năm 2022
Ngày đăng 22/06/2022 | 10:10  | Lượt xem: 10

Thông báo số 253/TB-UBND về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính năm 2022

Ngày 09/6/2022, UBND quận Đống Đa đã ban hành Thông báo số 227/TB-UBND về việc tổ chức hội nghị đối thoại với các tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính năm 2022 vào 08h30, ngày 24/6/2022 (thứ Sáu). Tuy nhiên, do lịch công tác đột xuất nên UBND quận Đống Đa thống nhất thay đổi thời gian tổ chức hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 (Chi tiết xem tại đây)