Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022
Ngày đăng 02/06/2022 | 11:34  | Lượt xem: 10459

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022

Ngày 31/5/2022, Hội đồng thi tuyển chức danh Lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022 đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTT về thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày đề án kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý quận Đống Đa năm 2022 (Chi tiết xem tại đây)