Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022
Ngày đăng 13/06/2022 | 17:17  | Lượt xem: 21

Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 được tổ chức vào ngày 24/6/2022 (Thứ sáu)

Ngày 09/6/2022, UBND quận Đống Đa ban hành Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính năm 2022 (xem chi tiết tại đây)