Cải cách hành chính Cải cách hành chính

TP Hà Nội phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc; lĩnh vực quy hoạch kiến trúc
Ngày đăng 23/12/2022 | 16:32  | Lượt xem: 59

Ngày 21/12/2022, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5139/QĐ-UBND phê duyệt phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kiến trúc; lĩnh vực quy hoạch kiến trúc được lựa chọn xây dựng dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố Hà Nội.