Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân Thủ đô
Ngày đăng 12/04/2023 | 16:55  | Lượt xem: 66

Trong bối cảnh công nghệ số ngày nay, chữ ký số cá nhân dành cho mỗi công dân chính là mảnh ghép còn thiếu để mỗi người dân có thể thực hiện mọi hoạt động trên môi trường số.

Ngày 11/4/2023, UBND quận Đống Đa ban hành Công văn số 734/UBND-VP về việc triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân (Xem chi tiết tại đây)

Người dân có nhu cầu cấp chữ ký số miễn phí vui lòng đến Bộ phận Một cửa quận, UBND 21 phường (theo lịch kèm công văn) để được cấp, hướng dẫn sử dụng chữ ký số miễn phí.

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số (Xem chi tiết tại đây)

Trân trọng!