Cải cách hành chính Cải cách hành chính

Ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện 23 TTHC trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội
Ngày đăng 23/12/2022 | 08:11  | Lượt xem: 73

Ngày 13/12/2022, Sở Công thương Hà Nội đã có Quyết định số 610/QĐ-SCT ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện TTHC trong lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Hà Nội. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023.