CÁN BỘ CÔNG CHỨC CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các sở sở giáo dục công lập trực thuộc quận Đống Đa năm 2023

Ngày đăng 23/06/2023 | 12:57  | Lượt xem: 2627
Thông báo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các sở sở giáo dục công lập trực thuộc quận Đống Đa năm 2023

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 31/10/2022 | 17:15  | Lượt xem: 632
Ngày 26/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3285/TB-HĐTT về điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022.

Thông báo sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 14/10/2022 | 17:29  | Lượt xem: 420
Ngày 14/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3119/TB-HĐTT về sơ đồ, địa điểm, phòng thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 14/10/2022 | 17:24  | Lượt xem: 403
Ngày 13/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3085/TB-HĐTT về điều chỉnh lịch tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 14/10/2022 | 17:21  | Lượt xem: 438
Ngày 11/10/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 3048/TB-HĐTT về kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2022.

Chính phủ ban hành Nghị định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Ngày đăng 04/06/2020 | 15:33  | Lượt xem: 3575
Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức với trường hợp không qua thi tuyển năm 2016

Ngày đăng 07/12/2016 | 10:20  | Lượt xem: 1715
Ngày 01/12/2016, UBND Quận Đống Đa đã có văn bản số 597/TB-UBND thông báo về việc thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng bằng khen và công...

Hội nghị triển khai công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức đơn vị sự nghiệp công lập quận Đống Đa

Ngày đăng 27/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 1586
Chiều 26/9/2016, UBND quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Quận.

Kết quả xét tuyển của thí sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016

Ngày đăng 27/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 1662
Ngày 27/9/2016, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 có văn bản số 08 /TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển...

Tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định mức làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Đống Đa năm 2016

Ngày đăng 10/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 1305
Ngày 09/09/2016, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 đã có văn bản số 07/TB-HĐTD thông báo tổng điểm xét...