cán bộ công chức

Kết quả xét tuyển của thí sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016
Ngày đăng 27/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 1117

Ngày 27/9/2016, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 có văn bản số 08 /TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển của thí sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn.

 

Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 thông báo kết quả xét tuyển của thí sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn như sau :


STT Họ tên Ngày tháng
năm sinh
Giới tính Trình độ
chuyên môn
Chuyên ngành Xếp loại
 tốt nghiệp
Đơn vị dự tuyển Điểm học tập Điểm tốt nghiệp Tổng điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thơm 04/9/1980 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Bình Minh 7,8 7,9 15,7 Trúng tuyển
2 Lê Thanh Loan 26/8/1987 Nữ Trung cấp KT chế biến nấu ăn Khá Mầm non Cát Linh 7,0 7,0 14,0 Trúng tuyển
3 Đinh Thế Huyên 04/10/1985 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Đống Đa 7,6 7,67 15,27 Trúng tuyển
4 Đỗ Ngọc Diệp 18/5/1994 Nữ Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn Khá Mầm non Đống Đa 7,4 7,5 14,9 Trúng tuyển
5 Nguyễn Thị Hiểu 16/7/1987 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Đống Đa 7,25 7,5 14,75 Trúng tuyển
6 Trần Xuân Thơ 22/02/1980 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Đống Đa 7,5 7,2 14,7 Trúng tuyển
7 Đặng Kim Chi 03/6/1982 Nữ Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn Khá Mầm non Hoa Hồng 7,3 7,3 14,6 Trúng tuyển
8 Hoàng Thị Phương Hải 03/9/1978 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Hoa Hồng 7,8 7,5 15,3 Trúng tuyển
9 Nguyễn Đăng Khoa 12/9/1993 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn TB Mầm non Hoa Hồng 6,9 7,5 14,4 Trúng tuyển
10 Nguyễn Thị Trang 10/10/1983 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Hoa Sen 8,0 7,8 15,8 Trúng tuyển
11 Đào Minh Ngọc 27/6/1993 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Hoa Sen 8,3 8,0 16,3 Trúng tuyển
12 Nguyễn Thị Mau 16/3/1978 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Hoa Sen 8,0 8,2 16,2 Trúng tuyển
13 Nguyễn Thị Hồng Thuý 28/01/1980 Nữ Cao đẳng KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Hoa Sen 8,0 8,66 16,66 Trúng tuyển
14 Trương Hữu Quân 23/10/1976 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Hoa Sữa 7,2 7,0 14,2 Trúng tuyển
15 Phan Thị Yến 07/11/1993 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Hoa Sữa 7,5 7,6 15,1 Trúng tuyển
16 Dương Thị Thanh Hương 30/8/1978 Nữ Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn Khá Mầm non Hoa Sữa 7,9 7,8 15,7 Trúng tuyển
17 Dương Tiểu Ly 24/7/1983 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Hoa Mai 7,5 7,3 14,8 Trúng tuyển
18 Đỗ Thị Kim Lan 11/9/1981 Nữ Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn Khá Mầm non Kim Liên 7,2 7,1 14,3 Trúng tuyển
19 Nguyễn Thị Hảo 25/10/1982 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Kim Liên 7,5 8,0 15,5 Trúng tuyển
20 Nghiêm Thanh Thuý 03/11/1980 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Láng Thượng 8,45 8,0 16,45 Trúng tuyển
21 Đinh Thị Hưng 05/05/1981 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Láng Thượng 7,6 7,5 15,1 Trúng tuyển
22 Nguyễn Thị Tần 23/6/1985 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Láng Thượng 7,4 7,8 15,2 Trúng tuyển
23 Đặng Thị Thuý Nga 29/6/1992 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Ngã Tư Sở 8,29 7,83 16,12 Trúng tuyển
24 Phạm Thị Xuân Lan 15/02/1980 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Ngã Tư Sở 7,0 7,0 14,0 Trúng tuyển
25 Tạ Thị Vượng 03/8/1987 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Ngã Tư Sở 7,2 7,3 14,5 Trúng tuyển
26 Nguyễn Thu Trang 18/10/1993 Nữ Cao đẳng KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Ngã Tư Sở 8,62 9,5 18,12 Trúng tuyển
27 Trần Mạnh Tiến 20/12/1983 Nam Cao đẳng KT chế biến món ăn Khá Mầm non Ngã Tư Sở 7,9 7,5 15,4 Trúng tuyển
28 Lê Công Tuấn Anh 06/11/1996 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Ngã Tư Sở 7,6 7,5 15,1 Trúng tuyển
29 Nguyễn Lan Mai 17/02/1982 Nữ Trung cấp KT chế biến ăn uống Khá Mầm non Ngã Tư Sở 7,2 7,17 14,37 Trúng tuyển
30 Lê Thị Trang 28/12/1991 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Ngã Tư Sở       Thí sinh
đã xin rút hồ sơ
31 Phạm Hồng Hạnh 15/12/1983 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Liên 7,5 7,2 14,7 Trúng tuyển
32 Nguyễn Thị Phương Thuý 10/3/1991 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Liên 7,3 7,1 14,4 Trúng tuyển
33 Trịnh Thu Hương 10/01/1985 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Mai 7,4 7,5 14,9 Trúng tuyển
34 Nguyễn Văn Thắng 04/9/1977 Nam Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn Khá Mầm non Phương Mai 7,4 7,3 14,7 Trúng tuyển
35 Nguyễn Thị Thanh 27/01/1982 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Mai 7,6 7,5 15,1 Trúng tuyển
36 Đặng Anh Quân 20/11/1993 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Phương Mai 8,45 9,0 17,45 Trúng tuyển
37 Nguyễn Minh Hải 17/3/1982 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Mai 7,4 7,8 15,2 Trúng tuyển
38 Nguyễn Thị Mến 15/6/1984 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Phương Mai 8,7 8,8 17,5 Trúng tuyển
39 Đào Thị Thơm 13/01/1983 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Mai 7,6 7,7 15,3 Trúng tuyển
40 Nguyễn Thị Kim Thanh 25/02/1979 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Quang Trung 7,2 7,0 14,2 Trúng tuyển
41 Huỳnh Hải Yến 18/9/1987 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Sao Mai 7,8 7,9 15,7 Trúng tuyển
42 Bùi Thị Thu Hiền 28/7/1983 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Sao Mai 7,2 7,4 14,6 Trúng tuyển
43 Vũ Hồng Quân 04/4/1988 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Sao Mai 7,5 8,0 15,5 Trúng tuyển
44 Phí Thị Thu Hằng 11/8/1992 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Sơn Ca 8,2 8,3 16,5 Trúng tuyển
45 Lê Xuân Hoa 12/6/1978 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Trung Phụng 7,8 7,7 15,5 Trúng tuyển
46 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/01/1979 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Trung Phụng 7,23 7,66 14,89 Trúng tuyển
47 Nguyễn Thái Thuận 04/3/1980 Nam Trung cấp  KT chế biến món ăn Khá Mầm non Trung Tự 7,0 7,0 14,0 Trúng tuyển
48 Nghiêm Thị Bích Thủy 11/3/1979 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Tuổi Hoa 8,45 9,0 17,45 Trúng tuyển
49 Trần Thị Phương Lan 05/11/1978 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Văn Chương 7,6 7,5 15,1 Trúng tuyển