cán bộ công chức

Thời gian, địa điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2015
Ngày đăng 12/06/2015 | 00:00  | Lượt xem: 102

Ngày 10/6/2015, UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 145/TB-UBND thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2015.

 UBND quận Đống Đa thông báo thời gian, địa điểm thi viết môn kiến thức chung và môn chuyên ngành như sau:

I. Thời gian:

- Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 15 giờ 30 ngày 20/6/2015 để học tập Quy chế, Nội quy thi và nghe phổ biến chi tiết lịch thi;

- Thi viết môn kiến thức chung: Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 7 giờ 30 ngày 21/6/2015 (Chủ nhật);

- Thi viết môn chuyên ngành: Thí sinh có mặt tại phòng thi vào 13 giờ 30 ngày 21/6/2015 (Chủ nhật);

II. Địa điểm:

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 tổ chức thi tuyển tại 02 địa điểm:

1. Tại trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, số 1 đường Hoàng Minh Giám quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, 45 phòng thi: từ phòng thi số 01 đến phòng thi số 45, gồm 1080 thí sinh từ số báo danh CV0001 đến số báo danh CV1778.

2. Tại trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, đường Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, 41 phòng thi, từ phòng thi số 46 đến phòng thi số 86, gồm 1636 thí sinh từ số báo danh CV1779 đến số báo danh CV4363.

Số báo danh, phòng thi và địa điểm thi cụ thể của từng thí sinh, đề nghị thí sinh xem và kiểm tra trực tiếp tại văn bản số 1159/TB-HĐTT ngày 10/6/2015 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 thành phố Hà Nội về việc thông báo phòng thi, địa điểm thi viết kiến thức chung và viết chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2015 được đăng tải trên Website của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội (http://sonoivu.hanoi.gov.vn) hoặc Website của UBND quận Đống Đa (www.dongda.hanoi.gov.vn).

          Chi tiết Thông báo 145/TB-UBND tải về tại đây

           Chi tiết Thông báo 1159/TB-HĐTT của Hội đồng thi tuyển công chức 2015- UBND Thành phố Hà Nội tải về tại đây