cán bộ công chức

Thời gian, địa điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2015
Ngày đăng 20/05/2015 | 00:00  | Lượt xem: 105

Ngày 18/5/2015, UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 116/TB-UBND thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2015.

Ngày 18/5/2015, UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 116/TB-UBND thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển công chức hành chính năm 2015.

Chi tiết Thông báo 116/TB-UBND tải về tại đây