cán bộ công chức

Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập cho thí sinh dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp 2015
Ngày đăng 05/03/2015 | 00:00  | Lượt xem: 104

Ngày 04/3/2015, Hội đồng tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 02/TB-HĐTD thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc quận Đống Đa năm 2015.

 Ngày 04/3/2015, Hội đồng tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 02/TB-HĐTD thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh dự tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc quận Đống Đa năm 2015.

Chi tiết Thông báo 02 tải về tại đây