cán bộ công chức

Tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định mức làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Đống Đa năm 2016
Ngày đăng 10/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 1040

Ngày 09/09/2016, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 đã có văn bản số 07/TB-HĐTD thông báo tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định mức làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Đống Đa năm 2016.

              Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2016 thông báo tổng điểm xét tuyển của thí sinh tham gia xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn :

STT Họ tên Ngày tháng năm sinh Giới tính Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Xếp loại tốt nghiệp Đơn vị dự tuyển Điểm học tập Điểm tốt nghiệp Tổng điểm Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thơm 04/09/1980 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Bình Minh 7,8 7,9 15,7  
2 Lê Thanh Loan 26/08/1987 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Cát Linh 7 7 14  
3 Đinh Thế Huyên 04/10/1985 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Đống Đa 7,6 7,67 15,27  
4 Đỗ Ngọc Diệp 18/05/1994 Nữ Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn Khá Mầm non Đống Đa 7,4 7,5 14,9  
5 Nguyễn Thị Hiểu 16/07/1987 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Đống Đa 7,25 7,5 14,75  
6 Trần Xuân Thơ 22/02/1980 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Đống Đa 7,5 7,2 14,7  
7 Đặng Kim Chi 03/06/1982 Nữ Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn Khá Mầm non Hoa Hồng 7,3 7,3 14,6  
8 Hoàng Thị Phương Hải 03/09/1978 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Hoa Hồng 7,8 7,5 15,3  
9 Nguyễn Đăng Khoa 12/09/1993 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn TB Mầm non Hoa Hồng 6,9 7,5 14,4  
10 Nguyễn Thị Trang 10/10/1983 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Hoa Sen 8 7,8 15,8  
11 Đào Minh Ngọc 27/06/1993 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Hoa Sen 8,3 8 16,3  
12 Nguyễn Thị Mau 16/03/1978 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Hoa Sen 8 8,2 16,2  
13 Nguyễn Thị Hồng Thúy 28/01/1980 Nữ Cao đẳng KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Hoa Sen 8 8,66 16,66  
14 Trương Hữu Quân 23/10/1976 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Hoa Sữa 7,2 7 14,2  
15 Phan Thị Yến 07/11/1993 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Hoa Sữa 7,5 7,6 15,1  
16 Dương Thị Thanh Hương 30/08/1978 Nữ Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn Khá Mầm non Hoa Sữa 7,9 7,8 15,7  
17 Dương Tiểu Ly 24/07/1983 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Hoa Mai 7,5 7,3 14,8  
18 Đỗ Thị Kim Lan 11/09/1981 Nữ Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn Khá Mầm non Kim Liên 7,2 7,1 14,3  
19 Nguyễn Thị Hảo 25/10/1982 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Kim Liên 7,5 8 15,5  
20 Nghiêm Thanh Thúy 03/11/1980 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Láng Thượng 8,45 8 16,45  
21 Đinh Thị Hưng 05/05/1981 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Láng Thượng 7,6 7,5 15,1  
22 Nguyễn Thị Tần 23/06/1985 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Láng Thượng 7,4 7,8 15,2  
23 Đặng Thị Thúy Nga 29/06/1992 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Ngã Tư Sở 8,29 7,83 16,12  
24 Phạm Thị Xuân Lan 15/02/1980 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Ngã Tư Sở 7 7 14  
25 Tạ Thị Vượng 03/08/1987 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Ngã Tư Sở 7,2 7,3 14,5  
26 Nguyễn Thu Trang 18/10/1993 Nữ Cao đẳng KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Ngã Tư Sở 8,62 9,5 18,12  
27 Trần Mạnh Tiến 20/12/1983 Nam Cao đẳng KT chế biến món ăn Khá Mầm non Ngã Tư Sở 7,9 7,5 15,4  
28 Lê Công Tuấn Anh 06/11/1996 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Ngã Tư Sở 7,6 7,5 15,1  
29 Nguyễn Lan Mai 17/02/1982 Nữ Trung cấp KT chế biến ăn uống Khá Mầm non Ngã Tư Sở 7,2 7,17 14,37  
30 Lê Thị Trang 28/12/1991 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Ngã Tư Sở       Thí sinh đã xin rút hồ sơ
31 Phạm Hồng Hạnh 15/12/1983 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Liên 7,5 7,2 14,7  
32 Nguyễn Thị Phương Thúy 10/03/1991 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Liên 7,3 7,1 14,4  
33 Trịnh Thu Hương 10/01/1985 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Mai 7,4 7,5 14,9  
34 Nguyễn Văn Thắng 04/09/1977 Nam Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn Khá Mầm non Phương Mai 7,4 7,3 14,7  
35 Nguyễn Thị Thanh 27/01/1982 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Mai 7,6 7,5 15,1  
36 Đặng Anh Quân 20/11/1993 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Phương Mai 8,45 9 17,45  
37 Nguyễn Minh Hải 17/03/1982 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Mai 7,4 7,8 15,2  
38 Nguyễn Thị Mến 15/06/1984 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Phương Mai 8,7 8,8 17,5  
39 Đào Thị Thơm 13/01/1983 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Phương Mai 7,6 7,7 15,3  
40 Nguyễn Thị Kim Thanh 25/02/1979 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Quang Trung 7,2 7 14,2  
41 Huỳnh Hải Yến 18/09/1987 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Sao Mai 7,8 7,9 15,7  
42 Bùi Thị Thu Hiền 28/07/1983 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Sao Mai 7,2 7,4 14,6  
43 Vũ Hồng Quân 04/04/1988 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Sao Mai 7,5 8 15,5  
44 Phí Thị Thu Hằng 11/08/1992 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Sơn Ca 8,2 8,3 16,5  
45 Lê Xuân Hoa 12/06/1978 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Trung Phụng 7,8 7,7 15,5  
46 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/01/1979 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Trung Phụng 7,23 7,66 14,89  
47 Nguyễn Thái Thuận 04/03/1980 Nam Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Trung Tự 7 7 14  
48 Nghiêm Thị Bích Thủy 11/03/1979 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Giỏi Mầm non Tuổi Hoa 8,45 9 17,45  
49 Trần Thị Phương Lan 05/11/1978 Nữ Trung cấp KT chế biến món ăn Khá Mầm non Văn Chương 7,6 7,5 15,1