cán bộ công chức

Đính chính lại điểm học tập, điểm tốt nghiệp và tổng điểm xét tuyển của thí sinh (lần 2)

Ngày đăng 07/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 102
  Ngày 07/12/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có Thông báo số 39/TB-HĐTD đính chính lại điểm học tập, điểm tốt nghiệp và tổng điểm xét tuyển của thí...

Kết quả chấm phúc khảo bài thực hành và giải quyết đơn thư trong kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Đống Đa

Ngày đăng 02/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 110
 Ngày 02/12/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 37/TB-HĐTD thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thực hành và giải quyết đơn thư trong kỳ...

Kết quả chấm phúc khảo bài thực hành và giải quyết đơn thư trong kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc quận Đống Đa

Ngày đăng 02/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 124
 Ngày 02/12/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 37/TB-HĐTD thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thực hành và giải quyết đơn thư trong kỳ...

Rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 01/12/2015 | 12:00  | Lượt xem: 116
 Ngày 26/11/2015, Sở Nội vụ Hà Nội đã có công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD v/v rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức. Chi tiết công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD tải về tại đây

Rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 30/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 108
 Ngày 26/11/2015, Sở Nội vụ Hà Nội đã có công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD v/v rà soát việc tính điểm tuyển dụng viên chức. Chi tiết công văn số 2973/SNV-ĐTBDTD tải về tại đây

Về việc tính điểm tốt nghiệp theo quy định của tuyển dụng cho thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2015

Ngày đăng 16/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 113
Ngày 05/11/2015,  Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có công văn số 28/HĐTD gửi Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội xin ý kiến về việc  tính điểm tốt nghiệp...

Chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 12/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 117
 Ngày 12/11/2015, UBND quận Đống Đa đã có thông báo số 377/TB-UBND v/v chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015. Chi...

Chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 12/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 142
 Ngày 12/11/2015, UBND quận Đống Đa đã có thông báo số 377/TB-UBND v/v chiêu sinh thí điểm đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2015. Chi...

Tổng điểm xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc quận Đống Đa năm 2015 và lịch tiếp nhận đơn phúc khảo, đơn khiếu nại của thí sinh

Ngày đăng 10/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 116
 Ngày 10/11/2015, Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 29/TB-HĐTD thông báo tổng điểm xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm...

Đính chính lại điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh

Ngày đăng 10/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 121
 Ngày 10/11/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có Thông báo số 30/TB-HĐTD đính chính lại điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh. Chi tiết...

Lịch đối chiếu, ký xác nhận kết quả tính điểm học tập và điểm tốt nghiệp của thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 03/11/2015 | 12:00  | Lượt xem: 101
 Ngày 02/11/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 27/TB-HĐTD thông báo Lịch đối chiếu, ký xác nhận kết quả tính điểm học tập và điểm...

Công nhận kết quả xét tuyển đối với công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự

Ngày đăng 30/10/2015 | 12:00  | Lượt xem: 89
 Ngày 29/10/2015, UBND quận Đống Đa đã có quyết định số 7854/QĐ-UBND v/v công nhận kết quả xét tuyển đối với công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự. Chi tiết Quyết định...

Đôn đốc thí sinh nộp bảng điểm, bảng tự tính điểm

Ngày đăng 29/10/2015 | 12:00  | Lượt xem: 126
 Ngày 29/10/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có thông báo số 26/TB- HĐTD đôn đốc thí sinh nộp bảng điểm, bảng tự tính điểm.  Theo đó, để đảm...

Lịch thu bảng điểm, bảng tự tính điểm của thí sinh dự tuyển viên chức ngành giáo dục Quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 27/10/2015 | 12:00  | Lượt xem: 114
 Ngày 26/10/2015, Hội đồng tuyển dụng Viên chức ngành giáo dục Quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 25/TB-HĐTD thông báo Lịch thu bảng điểm, bảng tự tính điểm của thí sinh dự tuyển...

Phòng Kiểm tra, sát hạch dự xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 16/10/2015 | 12:00  | Lượt xem: 116
 Danh sách thí sinh tại các phòng Kiểm tra, sát hạch dự xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc quận Đống Đa năm 2015 tải về tại đây

Đính chính nội dung ôn tập

Ngày đăng 14/10/2015 | 12:00  | Lượt xem: 111
  Ngày 13/10/2015, Hội đồng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 18/TB-HĐTD thông báo đính chính nội dung ôn tập. Chi tiết Thông báo 18/TB-HĐTD tải về  tại...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét dự tuyển viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 và đính chính thời gian nhận đơn phúc khảo, đơn khiếu nại của thí sinh

Ngày đăng 12/10/2015 | 12:00  | Lượt xem: 107
  Ngày 09/10/2015, Hội đồng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 16/TB-HĐTD thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét dự tuyển viên chức ngành giáo dục quận...

Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015

Ngày đăng 12/10/2015 | 12:00  | Lượt xem: 115
Ngày 09/10/2015, Hội đồng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 17/TB-HĐTD thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh đủ điều kiện xét...

Danh sách kết quả xét tuyển công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự thuộc quận Đống Đa đợt 2 năm 2015

Ngày đăng 08/10/2015 | 12:00  | Lượt xem: 108
 Ngày 08/10/2015, UBND quận Đống Đa đã có văn bản số 353/TB-UBND thông báo Danh sách kết quả xét tuyển công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự thuộc quận Đống Đa đợt 2 năm 2015 ...

Kết quả xét tuyển đặc cách

Ngày đăng 05/10/2015 | 12:00  | Lượt xem: 118
  Ngày 05/10/2015, Hội đồng viên chức ngành giáo dục quận Đống Đa năm 2015 đã có văn bản số 14/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển đặc cách. Chi tiết Thông báo 14/TB-HĐTD tải về tại đây