CHI CỤC THỐNG KÊ CHI CỤC THỐNG KÊ

Chi cục Thống kê
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 5590

Chi cục Thống kê

CHI CỤC THỐNG KÊ

301 Tôn Đức Thắng

Email : cctk_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Thành Long  Chi cục trưởng 35 133 848
 Lê Thị Thu Thoảng  Chi cục phó 35 113 828
 Văn phòng   35 110 834