CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Đống Đa
Ngày đăng 02/08/2021 | 17:50  | Lượt xem: 122

Đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Chi tiết Công văn số 1462/UBND-VP tải về tại đây./.