CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Giao ban trực tuyến giữa Ủy viên UBND Quận và Chủ tịch UBND 21 phường Tháng 11/2020
Ngày đăng 03/11/2020 | 12:29  | Lượt xem: 89

Sáng nay 03/11, UBND Quận Đống Đa tổ chức giao ban về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế- Xã hội tháng 10 năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và các tháng cuối năm 2020.

Toàn cảnh phiên giao ban trực tuyến

Tháng 10/2020, do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid-19, công tác thu ngân sách trên địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn, một số khoản thu chưa đạt kế hoạch đề ra. Quận Đống Đa đã tập trung chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm, bám sát chỉ đạo của Thành phố, tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề khó, tồn tại có tính chất phức tạp. Phương thức chỉ đạo, điều hành được đổi mới theo hướng chủ động, khoa học, lấy phục vụ người dân và doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Kết quả, 346/348 nhiệm vụ đã được hoàn thành, 2 nhiệm vụ tiếp tục được thực hiện; Không có nhiệm vụ quá hạn. Công tác phát triển kinh tế đi đôi với phòng chống dịch bệnh được thực hiện quyết liệt.

Đồng chí Đặng Việt Quân- Chủ tịch UBND Quận kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận giao ban Tháng 11/2020, đồng chí Đặng Việt Quân- Chủ tịch UBND Quận ghi nhận và đánh giá cao các phòng ban, đơn vị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020; đồng thời yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND 21 phường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau : Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19, không được chủ quan, lơ là; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ trước nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn quận; Rà soát kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, tập trung phân tích, đánh giá các chỉ tiêu có tiềm năng, thế mạnh cũng như các tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục hiệu quả; Quyết liệt triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020 theo hướng khai thác tốt các nguồn thu, tránh thất thu ngân sách; Tăng cường công tác thu hôi nợ đọng thuế, tận dụng nguồn thu từ thuế xây dựng; Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, tiến độ thanh, quyết toán các dự án…