CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đống Đa thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 02/08/2021 | 16:47  | Lượt xem: 115

Ngày 02/8, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Lê Tuấn Định đã ký ban hành Văn bản số 1458/UBND-VP về thực hiện Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 01/8/2021 của UBND Thành phố Hà Nội