CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Đống Đa yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, UBND 21 phường xây dựng phương án cụ thể phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ và đảm bảo đáp ứng với các tình huống phức tạp có thể phát sinh
Ngày đăng 26/05/2021 | 16:45  | Lượt xem: 232

Chiều 26/5, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 930/UBND-YT về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, để tăng cường các biện pháp, chống dịch Covid-19 và chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch phức tạp có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến các hoạt động, công tác chung của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND Quận Đống Đa yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc Quận, UBND 21 phường căn cứ tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, chủ động rà soát, xây dựng phương án cụ thể phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ và đảm bảo đáp ứng với các tình huống phức tạp có thể phát sinh.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị. Đề cao sự tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tích cực tham gia trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. Phối hợp ngành y tế Quận chủ động phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý dịch kịp thời.

Chi tiết Công văn số 930/UBND-YT tải về tại đây./.