CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quận Đống Đa giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021
Ngày đăng 18/12/2020 | 14:45  | Lượt xem: 130

UBND quận Đống Đa dự kiến phấn đấu một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như: Thu Ngân sách Nhà nước đạt hơn 10.822 tỷ; Chi Ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.668 tỷ; giảm số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố xuống còn 20%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 91,5%; số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm 1 trường; tỷ lệ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa 88%...

Sáng 18/12, UBND quận Đống Đa tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách, biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị . Ảnh : MT

Tại hội nghị, UBND quận Đống Đa đã công bố Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 cho các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể của quận, UBND các phường, các trường học, các đơn vị sự nghiệp thuộc quận và giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp cho một số đơn vị trên địa bàn quận. Đồng thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

Theo đó, UBND quận Đống Đa dự kiến phấn đấu một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 như: Thu Ngân sách Nhà nước đạt hơn 10.822 tỷ; Chi Ngân sách Nhà nước đạt hơn 1.668 tỷ; giảm số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố xuống còn 20%; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 91,5%; số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia tăng thêm 1 trường; tỷ lệ gia đình được công nhận Gia đình văn hóa 88%...

Đồng chí Đặng Việt Quân- Chủ tịch UBND quận Đống Đa phát biểu tại Hội nghị. Ảnh : MT

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận Đống Đa Đặng Việt Quân nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên, tiền đề rất quan trọng để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu phát triển quận Đống Đa đã được quyết nghị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện thắng lợi, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, Chủ tịch UBND quận đề nghị các cơ quan, đơn vị cần xây dựng và tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách đã được giao.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính về thuế để tạo điều kiện để các doanh nghiệp nộp thuế, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách; quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trong công tác chi ngân sách. Tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công…

Nguyên Bảo