CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quận Đống Đa thực hiện công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/07/2021 | 09:10  | Lượt xem: 360

Ngày 21/7/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Văn bản số 1373/UBND-YT về Thực hiện công điện số 16/CĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội