Chỉ đạo điều hành

Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND quận Đống Đa khóa XIX
Ngày đăng 26/06/2019 | 17:00  | Lượt xem: 358

Ngày 26/6, HĐND quận Đống Đa khóa XIX khai mạc kỳ họp thứ 9, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và quyết định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

6 tháng đầu năm, quận Đống Đa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh tế của quận tiếp tục phát triển, tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận thực hiện đến hết ngày 12/6 là hơn 5.366 tỷ đồng (đạt 50,31% kế hoạch); tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 119.144 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường tiếp tục được tăng cường; công tác quản lý trật tự xây dựng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt; cải cách hành chính được đẩy mạnh, tiếp nhận và giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận trên các lĩnh vực TP đã triển khai đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân tăng cao...

Trong 6 tháng cuối năm 2019, HĐND quận tăng cường phối hợp công tác tuyên truyền và giám sát để thực hiện tốt chủ đề của năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; tiếp tục duy trì việc thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận; triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại kỳ họp, UBND quận báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của quận; trình báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách quận 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019...

(Theo kinhtedothi.vn)